⚠️ โปรดอ่านสักนิดก่อนสั่งนะคะ⚠️
👉 บริการแชท : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (เวลา 08.30 – 22.30 น.)
*นอกเวลาทำการ ทางร้านจะติดต่อกลับในวันถัดไป

สินค้ารับประกันกับทางร้าน 3 เดือน
👉 สินค้าที่เป็นของแถม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนรุ่น / สี
👉 กรณีสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
👉 กรณีใส่ที่อยู่ผิด ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุดที่ เมนูติดต่อเรา
👉 หากได้รับสินค้าแล้ว อย่าทิ้งกล่องสินค้า หากไม่มีกล่อง หรือ เอกสารของทางร้าน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ถือเป็นที่สิ้นสุดการรับประกันสินค้า
👉 การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่เป็นของแถม
👉 กรณีส่งเคลมสินค้าอาจมีค่าดำเนินการจัดส่งเป็นไปตามดุลพินิจของทางร้าน

[[ นโยบายการรับคืนสินค้า ]]
ทางร้านฯ ไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นการจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสีเท่านั้น กรณีพบปัญหาการใช้งานหรือสินค้าชำรุด สามารส่งเคลมได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน

[[ นโยบายการได้รับสินค้าไม่ครบ ]]
ลูกค้าต้องรีบแจ้งทางร้าน ภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับสินค้า และเก็บหลักฐานให้ครบ หากเกินวันที่ทางร้านกำหนด ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

[[ นโยบายการเคลม]]
ไม่รับประกันการใช้งานที่เกิดความเสียหายจากลูกค้าเอง เช่น ตกหล่น งัดแงะ กระแทกหรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากตัวสินค้า กรณีส่งเคลมสินค้า กล่องสินค้าและอุปกรณ์และคู่มือทุกอย่างต้องส่งกลับมาให้ครบ และระบุเลขคำสั่งซื้อ เบอร์ติดต่อ รายละเอียดปัญหาการเคลมด้วย มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับเคลมให้ค่ะ รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งค่ะ