• เลือกสินค้าที่ต้องการ และหยิบใส่ตะกร้า
  • ทำรายการสั่งซื้อ
  • กรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง
  • เมื่อทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
  • ทำการชำระเงินทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้
  • และคลิก แจ้งชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • ทำการแจ้งชำระเงิน
  • ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและกรอกรายละเอียด
  • ทำการแนบหลักฐานการโอนและส่งข้อมูล

หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าและอับเดตสถานะให้ท่านทราบ

สำหรับรายการสินค้า Shopee ท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าและทำรายการสั่งซื้อได้ที่ Shopee โดยตรง